კონტაქტი

 
შპს "ვია ჯორჯია" ს.კ   ID 202332617
მის: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა #93, 0164
ტელ: +995 322 238303 +995 322 967092  
ელ-ფოსტა contact@via.ge